ВИДЕО: По обидот за распродажба на државата, Заев го заигра албанско „шота“

Zaev-sota-1

После целиот „циркуз“ што го направи Заев и неговите СДСМ… меѓудругото еве на што ќе личи и годинешниов „Струмички карневал“, на кој наградата за групна маска, е загарантирана и веќе резервирана… за црпнатите!

Zaev-sota

Епа народе, отсега вака ќе Ви изгледа реалноста и секојдневието. Карневал? Нееее… Кече циркуз!, пишува Вистина.мк.

Karnevali i Strumices, Maska e grupit Zaevi!

Наумов: Службен јазик во Македонија е македонскиот, со никаква платформа не може да се воведе втор

gorgi-naumov

Следејќи ги настаните во нашата држава особено средства за јавно информирање пишани и електронски медиуми и чувствувајќи ја опасноста за иднината на македонскиот народ и нашата татковина Македонија, одлучив да се придружам на повикот на членовите- автори на македонскиот манифест, да го дадам својот глас за противење на барањето на едно малцинство во Република Македонија за воведување на втор службен јазик во Р. Македонија во службена употреба. Ваквото барање е амбивалентно-спротивно на унитарниот карактер на Р. Македонија, вели Ѓорги Наумов, прв министер за правда на Македонија и член на  уставотворната комисија за донесување на Уставот од 1991 година.

Наумов воедно предлага македонска платформа со која од македонските партии бара да ја ослободат државата од заробеноста.

 1. Решението е едноставно. Мнозинската партија, да раководи со Владата, а втората поред со Парламентот. Доколку тоа не го сторите согласно член 129 и 130 од Уставот на РМ, да се пристапи кон  измена и дополна на Уставот или да се распишат предвремени парламентарни избори.
 2. Со оваа платформа давам потполна подршка на авторите на Македонскиот Манифест и во прилог ги истакнувам моите размислувања каква треба да биде Македонија со извршените измени и дополнувања на Уставот на РМ.
 • Прво на Уставот да му се врати преамбулата од 1991 година, бидејќи со амандман не се менува преамбула, со што е прекршен уставот.
 • Со Уставот да се уреди Македонија како национална и унитарна држава на македонскиот народ по род.
 1. На сите малцинства кои живеат во Република Македонија, да им се гарантираат сите права пропишани во меѓународните договори, повелби, декларации, донесени од ООН и ратификувани од Собранието на   Република Македонија.
 2. Во ООН членуваат држави, нации и народи, а не етнички или племенски заедници. Со уставните амандмани Македонија е претворена во племенска заедница, а не на народи и нации.
 3. Македонскиот народ е конститутивен народ на  Македонската држава и само тој може да одлучува за карактерот на државата.
 4. Во државата Македонија нема друг народ  освен  македонскиот народ . Дел од  народ  не е народ  во државата Македонија, тој може да биде само малцинство.
 5. Македонија е  толку  полиглотска мултиетничка, мултикултурна, мултиконфенсионална  држава колку што   се и другите соседни држави  кои имаат  малцинство од 20% -30% од вкупното  население, но сепак не се третирани  за народ  туку само за малцинство, а во некој од соседните земји ниту пак се признаени како малцинство.
 1. Македонија има своја повеќемилениумска историја. Таа своите корени ги  носи од Стариот и Новиот завет. Уште во првата книга од  Стариот завет е запишано дека праисториското име на  Македонија е од земјата Китим и е основано од Царот Каран, а по него се редата  рој од кралеви ( Пердика, Архелај, Аминта, Македон,Филип втори, Александар III итн).
 2. Македонија е најстарата нација во Европа која  создала најголеми држави на Балканот и пошироко и најголема светска  Империја под водството на Александар III Македонски, додека другите народи, создавале држави од  градови- полиси.
 3. Македонија е Библиска земја, се споменува 28 пати во светото писмо од Стариот  и Новиот  завет. Македонија е колевка  на христијанството. Апостол Павле во 51 година  од Новата  ера  во привидение бил повикан од еден Македонец не Грк да дојде во Македонија  и да и помогне. Апостолот Павле дошол во  Филипи  и тука ја покрстил првата жена  по име Лидија. Тука формирал христијанска црковна општина, потоа  во Солун, Бер, Стоби и др.
 4. Преку светите Браќа Кирил и Методиј од Солун , Климент и Наум од Охрид и преку првиот Универзитет со 3500 ученика, дале писменост на 350 милијона народ  во Eвропа и пошироко.
 5. Македониjа е татковина на праисториските и историските Македонци.
 6. Името на нацијата, на државата, на Македонија и на Македонците не може да се постави на референдум, како што и  Библијата не може да се постави на референдум.
 1. Името е Архетип на душата на еден народ, извор на неговиот севкупен идентитет, напишал Ефтим Клетников во Македонски манифест.
 2. Службен јазик во Македонија е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Со никакви платформи на малцинствата не може да се воведе  во службена употреба  друг службен  јазик, бидејќи  тоа е во спротивност со унитарниот карактер на државата- амбивалентно е. Тоа што со Устав е пропишано  да се користи  друг јазик  освен македонскиот  во  средини каде има  малцинство од  20%  не значи дека е службен јазик  на малцинствата  во државата.
 1. Симболите на државата, химната, грбот, знамето се задолжителни за секој граѓанин на Република Македонија. Тој што не го знае македонскиот јазик не може да биде вработен во државни и други јавни служби.
 2. Топонимите во Македонија  неможе да се менуваат во друго име на друг јазик. Називите на институциите мораат да бидат на службен јазик  на државата.
 3. Во државата  неможе да се поставуват симболи на други држави.

Комуникацијата со дипломатските претставништва да се води  исклучиво на македонски јазик.

Лица кои се лустрирани не може да вршат  јавни функции.

Државни награди одликувања, национални пензии  не може  да се даваат на лустрирани лица, на лица судени за кривични дела против човештвото и државата.

 1. Веднаш да се изврши попис на населението во државата, рамковниот договор да не се применува во Македонија, тој е имплеменетиран  во Уставот и е донесен со кршење на Уставот за време на воената агресија над Македонија.
 2. Претседателот Киро Глигоров своевремено изјави “ јас  не би потпишал таков договор”. На тоа  Бранко Црвенковски одговори  “ тој ден беше лош за  Киро Глигоров, а Уставот го нарече фелеричен”.
 3. При гласање во Парламентот да не се применува  правилото на Бадинтер, тоа решение да се  исфрли како решение и тоа е донесено со кршење на Уставот. Сметам дека треба да се измени   начинот   за избор и именување  на  судии и обвинители.
 4. Министрите да одговараат пред премиерот, а не пред претседателот на политичката партија на која припаѓа министерот.
 5. Да се земат на одговорност лица кој ја спречуваат легитимната власт да ја извршува својата функција.
 6. Медиумите ( електронски и пишани ), да не вршат пренос од настани на кои малцинствата истакнуваат туѓи симболи, без  истакнување на државните симболи на  Република Македонија.
 7. Да се откаже гостопримство на странски претставник кој нашата држава не ја именува под Уставното име.
 8. Државните институции да не примаат списи во кој Република Македонија не е именувана според Уставното име.
 9. Односите со соседните земји да се градат според принципот на реципроцитет. Пример понудената платформа од едно малцинство за воведување на  втор службен јазик  во Република Македонија да се достави до нивните  автори во Приштина и Тирана за да истата  ја применат на Македонците  кои живеат во овие држави и им дадат право  како што тие бараат од Република Македонија.

Да се донесе нов закон за територијална поделба при што да се одвојат селата од градовите , да не се  припојуваат со градовите и така вештачки да создаваат  градски оптшини со селско население и тоа немакедонско. Македонија да биде една изборна единица.

 1. После 25 години од прогласувањето на Самостојна и суверена држава Република Македонија, се појавува потреба од редефинирање на  Уставот  со измени и дополнувања на постојниот или донесување на нов Устав.
 2. Македонскиот народ на референдум да се изјасни дали е за нов Устав. Ако се изјасни позитивно тогаш, да се распишат избори за избор на уставотворно собрание и да се донесе нов устав. Новиот Устав да биде изготвен од уставотворна  комисија избрана од Собранието на Република Македонија, во која  треба  да бидат  избрани најкомпетентни личности- експерти по Уставно право. На новиот Устав да се работи најмалку  една година. На Македонија сеуште и е потребна експертска  Влада, која  ќе работи за интересите на државата и народот. Новата влада да предложи нов концепт  на организација на власта. Таа Влада да управува со државата од  три до пет години. Експертската Влада да биде предложена од Претседателот на државата или со консензус од сите политички партии во државата. Член на Влада  може да биде лице од најмалку 35 години возраст и потврден стручњак во областа за која се бира. Министер може да биде со  времетраење од најмногу  два мандата. Судиите и јавните обвинители да ги  именува Претседателот на државата.
 1. Да се укинат постојните совети  за  судии и јавни обвинители и комисиите за  лустрација и антикорупција.
 2. Македонија никогаш не смее да се откаже од  грижата за Македонците кои живеат во соседните земји.
 3. Државната администрација да се сведе на ниво како во соседните земји според бројот на жители.
 4. Претседател на Собранието да биде пратеник со најмалку 40 години возраст, бидејќи тој го заменува Претседателот на државата, а за кој е пропишано услов од најмалку возраст од 40 години. ( сега теоретски може да го замени и пратеник  од 18 години, ако биде избран за  Претседател на Собрание  на РМ.
 5. Парламентот да брои од 80-100 пратеника.
 6. Претседател да се бира од ѓраѓаните на Република Македонија, алтернатива да се бира од Собранието на РМ.
 7. Да се ограничат привилегиите на Претседателот на државата по  напуштање на  функцијата.
 8. Горенаведените предлози и согледувања треба да бидат предмет на дебати, дискусии, тркалезни маси и сл., а истите се само еден дел од проблемите  по кои ќе треба да работат и одлучуваат нашите избрани претставници   во Собранието на Република Македонија.

На крајот сакам да укажам на следното:  според  член 20 од Уставот на РМ, програмите  и дејстувањето на здруженијата на граѓаните и политичките партии НЕ МОЖАТДА БИДАТ НАСОЧЕНИ КОН  НАСИЛНО УРИВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  и  потикнување или повикување на воена агресија или разгорување на национална, верска или расна омраза или нетрпеливост.

Дел од програмите на некои политички партии не се во согласност со Уставот и затоа секој може да поведе постапка пред Уставниот суд на РМ  кој пак согласно член 112 од  Уставот на  РМ може да донесе  одлука со која ќе ја укине или  поништи таквата програма или платформа, а  со тоа го укине постоењето на одредена политичка партија.

Кога ВМРО ќе повика на протест, тоа нема да бидат 500 лајка, туку 50.000 народ пред Собрание за унитарна Македонија!

VMRO-DPMNE-miting

-Почитувани 455.000 гласачи за унитарна Македонија, браќа и сестри, драги сограѓани, бидете здрави, живи, достоинствени и спремни!, напиша Милошоски.

МАКЕДОНИЈА Е НА НОЗЕ: Десетици патриотски организации, граѓански иницијативи и бројни интелектуалци се мобилизираат против федерализацијата на Македонија!

Makedonski-patriotski-zdruzenija-Zurnal

Десетици патриотски организации, граѓански иницијативи и бројни интелектуалци се мобилизираат против федерализацијата на Македонија, откако на повидок е погазување на волјата на македонскиот народ и коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ со целосното прифаќање на албанската платформа од страна на лидерот на СДСМ, Зоран Заев.

Jane-Cento-FB

Лавина од реакции има и на социјалните мрежи, каде атмосферата е зовриена после откривањето на содржината од договорот меѓу СДСМ и албанските партии. Граѓаните се бесни и бараат одговорност и реакција на обидите да се воведе двојазичност во Македонија, посебно со договор аминуван од партија која ја нема поддршката од мнозинството граѓани во Македонија.

Албанците на социјалните мрежи се фалат дека со тоа ќе се чекор поблиску до Голема Албанија.

858483

80797877

9190898887767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847
44

4342414039383736353433323130292625242322212019181716

15

16

ВИДЕО: Патриотите спремни за Македонија

MPZ-Koseto-Veles-video

Членовите на македонското патриотско здружение „Андон Лазов Јанев – Ќосето“ од Велес на Фејсбук објавија неколку видеа во кои покажуваат дека се спремни да застанат на браникот на суверена и унитарна на Република Македонија.

Арнаудов: ВМРО е преторијанската гарда на македонскиот народ

Lambe-Arnaudov

Суверена, самостојна, независна, демократска и просперитетна Република Македонија е исклучително дело на ВМРО-ДПМНЕ од 1991 година.

ВМРО е преторијанската гарда на македонскиот народ и на македонската држава. Вмровците, како и другите што даваат, некои малку, некои повеќе, некои многу, се разликуваат од останатите по тоа што тие даваат сѐ. Тие никогаш не се изморуваат од давањето за својата татковина, вели членот на Извршниот комитет на ВМРО-НП Ламбе Арнаудов во интервју за неделникот Република.

Коментирајќи ја актуелната ситуација и заканите за девмроизација, Аранудов вели дека веќе на сите им е јасно зошто тоа се случува.

Сега мислам дека на сите им е јасно зошто девмроизација затоа што тоа како производ го има најстрашното – демакедонизација. Низ историјата се покажало дека кога треба да ѝ наштетиш на Македонија, прво треба да го средиш ВМРО, ама поради нашиот карактер и верба, тоа е невозможна мисија. Се обиделе и многу помоќни, посилни, попаметни да удрат на ВМРО и на Македонија, и завршиле таму каде што им е местото – поразени до нога, вели Арнаудов.

За Фрчкоски мултикултурната демократија е скапа работа – Колкав трошок ќе сноси државата доколку се менува изгледот на парите?

Frckoski-Top-Tema

Еден од главните идеолози на СДСМ, поранешен министер од оваа партија и кандидат за претседател, Љубомир Фрчкоски во синоќешната дебата во „Топ тема“ на Телма изјави дека мултикултурната демократија е скапа работа.

На прашањето како може да се пронајде решение во кое граѓанин ќе аплицира на својот јазик во Струмица, Берово или Делчево и дали тоа значи дека администрацијата во Струмица, Берово или Делчево треба да биде двојазична, Фрчкоски вели дека тоа значело оти ќе има служба за преведување, која ќе го преведува тоа.

-Видете, мултикултурната демократија е скапа работа, вели Фрчкоски и притоа зборува за некаков проект за вистинско етаблирање на мултикултурното општество, ако почнеле да се менуваат книгите по историја, “околу нашата и албанската историја или заедничката историја во Македонија“.

Прашањето кое произлегува од изјавата на Фрчкоски е дали тоа значи и дека ќе се вработуваат Албанци преведувачи и ќе се населуваат во сите градови каде што немало Албанци претходно?

-Со Заев договоривме албанскиот јазик да го има на парите, изјави синоќа во емисијата „Патот кон“ на Алсат- М телевизија портпаролот на ДУИ, Бујар Османи.

На прашањето дали албанскиот јазик ќе биде официјален на банкнотите, Османи рече:

Како член 8 од овој закон, и банкнотите и монетите ќе бидат на албански…

Проценката е дека доколку се менува изгледот на парите, станува збор за трошок од околу 20 милиони евра, за печатење на нови пари, изработка на решешија, заштита…

На ставовите на Османи и Фрчкоски реагираше универзитетската професорка Билјана Ванковска која се согласи дека мултиетничката демократија била скапа работа, но прашањето е дали македонските граѓани со албанска националност ќе бидат побогати ако парите бидат двојазични (како што откри Бујар Османи)?

Дали сите ќе бидеме побогати и посреќни ако се воведат и нови институции, инспекторати и казнени мерки за непочитување на албанскиот јазик?  Една работа е да им овозможиш на граѓаните употреба на мајчиниот јазик за да си ги остварат личните права, ама друга работа е за инает или со задни намери да ја менуваш конституцијата на државата! Се разбира, и јас не сум го видела целиот закон и што тој точно предвидува, но ако БУјар зборува за „член 8“ од Законот кој го напишале исклучиво албанските партии и кој не бил предмет на преговори, бидејќи бил УСЛОВ за коалицирање, тогаш 20 луѓе го киднапирале Парламентот, а оние 100 се само папети кои треба да изгласаат нешто напишано од Осман Кадриу и одобрено од неколку албански партии, напиша Ванковска.

Размислувам, додава Ванковска, зарем не е понижувачки за Албанците тоа што како голема победа на ДУИ (која беше фактички поразена токму од мнозинството Албанци) се претставува внесување на албански називи за парите, полициските и армиските ознаки, и сл.?

Нели тоа ги прави неуки – демек само тие воопшто не го знаат македонскиот јазик, јазикот кој го знаат сите останати 75% од населението? И така, наместо декриминализација на власта, сега ќе имаме албанизација по скапа цена – и во смисла на буџетски издатоци и во смисла на продлабочување на сегрегацијата и нетрпеливоста, пишува Ванковска.

ВМРО СЕ МОБИЛИЗИРА: Свикани итни состаноци на сите Општински Комитети во цела Македонија

VMRO-DPMNE

ВМРО-ДПМНЕ свикува итни седници на Општинските Комитети на партијата во цела Македонија, објавува порталот Јавно.мк.

Ова следува по информациите за обидот на СДСМ и ДУИ за редефинирање на Македонија, спротивно на волјата на мнозинството Македонци.

Редакцијата на ЈАВНО.МК објави порака со известување која според нивниот извор во четврток попладне е пратена како насока до сите општински комитети во целата држава.

„Во текот на утрешниот ден треба да одржите итна седница на Општинскиот комитет во проширен состав, со сите претседатели на месни комитети. Уште од вечер известете ги сите членови задолжително да бидат присутни на состанокот што значи вечерва и утре од сабајле преку итни кол-центри да ги информирате. Насоки по однос на темата на состанокот ќе доставиме во текот на утрешниот ден. Тргаме во офанзива, нападната ни е Татковината, Македонија треба да се брани. Следува бурен период, пролет со многу енергија и борба за ВМРО и Македонија. Ќе победиме!

Да живее ВМРО, да живее Македонија!!!“

VMRO-se-mobilizira

Лавина од реакции има и на социјалните мрежи, каде атмосферата е зовриена после откривањето на содржината од договорот меѓу СДСМ и албанските партии. Граѓаните се бесни и бараат одговорност и реакција на обидите да се воведе двојазичност во Македонија, посебно со договор аминуван од партија која ја нема поддршката од мнозинството граѓани во Македонија.

Ахмети: Нема договор со Заев – размислуваме да останеме во опозиција (ВИДЕО)

Ali-Ahmeti-Mala-Recica

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети пред почетокот на Централното претседателство рече дека е мала можноста да има договор денеска.

– Ги разгледуваме опциите да останеме во опозиција, рече Ахмети.

Според него, се уште не е постигнат договорот дали ќе ги даде потписите на лидерот на СДСМ, Зоран Заев за тој да го добие мандатот од претседателот Ѓорге Иванов.

Следува редефинирање на државата: Заев со двете раце го прифатил Законот за јазиците (ВИДЕО)

zaev-albansko-zname

Текстот на Законот не бил прашање на преговори, немало можност ниедна партија да ја ограничи употребата на албанскиот јазик како што го предвиделе ДУИ и другите албански партии, истакна синоќа во емисијата „Патот кон“ на Алсат портпаролот на ДУИ, Бујар Османи, откривајќи дека заради фотелја Заев ги прифатил максималистичките барања на албанските партии.

– Законот е подготвен од ДУИ во соработка со Алијансата на Албанците или политичките партии со кои имавме средби или тркалезна маса во овој период. Целосно е усогласен меѓу овие партии. На СДСМ им е даден и им е кажано на работните групи дека текстот на Законот не е прашање за преговори, евентуално ако тие даваат правни забелешки, за тоа како може да изгледа подобро, или забелешките што ги даде професорката дали се разгледани сите правни аспекти на Законот, но текстот на Законот не бил прашање на преговори, немало можност ниедна партија да ја ограничи употребата на албанскиот јазик како што го предвиделе ДУИ и другите албански партии, рече Османи.