УЗУРПИРАНА ДРЖАВА: Одземен имунитетот на Управниот судија Газменд Фејзуљи кој води предмет против Талат Џафери

Претседателот на Светскиот Македонски Конгрес, Тодор Петров, на 26 мај 2017 година поднесе барање за заштита на слободите и правата загарантирани со Уставот, а повредени поради незаконско дејствие при избор на Талат Џафери за претседател на Сорбанието на Република Македонија.

Петров од Управниот суд побара да донесе решение со кое се уважува предлогот за заштита поради незаконско дејствие и да ја поништи Одлуката број 08-1108/1 од 2 мај 2017 година за избор на претседател на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ број 53/2017).

Управниот суд на Македонија со допис Успи.бр.20/2017 од 16 јуни 2017 година, примен на 29 јуни 2017 година, побара од подносителот на барањето уредување на предлогот за заштита од незаконито дејствие.

Претседателот на Светскиот Македонски Конгрес, Тодор Петров на 7 јули 2017 година до Управниот суд на Македонија поднесе допис со уредување на предлогот за заштита од незаконито дејствие.

Се чека одговор од Управниот суд.

Судија известител по предлогот на претседателот на СМК, Тодор Петров против одлуката за избор на Талат Џафери за претседател на Собранието, е управниот судија Газменд Фејзуљи.

Денес, пак, на 17 август 2017 година Судскиот совет на Македонија го одзеде имунитетот на петмина судии на Управниот суд на Македонија. Неофицијално, станува збор за управните судии Билјана Никодиновска Петровска, Лидија Ивановска, Благородна Рангелова, Анета Џигерова и Газменд Фејзуљи. Судиите се осомничени за злоупотреба на судиската функција во партиски цели и судско решавање на приговори за изборни нерегуларности во 2013 година, пред, за време и по локалните избори.

Претседателот на СМК, поднесе барање до Управниот суд на Македонија да го изземе судијата Газменд Фејзуљи од предметот против Талат Џафери, поради сомневање за повторување на делото, злоупотреба на судиската функција во партиски цели во врска со изборот на Талат Џафери за претседател на Собранието на Република Македонија.